Pellets

Houtpellets zijn een vorm van vaste brandstof, die wordt gebruikt voor verwarming van panden of water. Deze brandstof wordt vervaardigd uit samengeperst houtafval. De verbranding in speciale pelletkachels kan precies gecontroleerd worden en zodoende met hoog rendement gebeuren.

De hoeveelheid energie per droog volume is lager dan die van stookolie (5 kWh/kg voor pellets tegenover 11,9 kWh/kg voor olie. De opslag is echter eenvoudiger omdat er geen milieubeschermende maatregelen getroffen hoeven worden zoals bij olie.

Eigenschappen houtpellets

De kleur van de pellets zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit, maar eerder over de toegepaste houtsoort. Donkere pellets bevatten houtsoorten zoals eikenhout. Deze pellets branden heter en minder fel. Bleke pellets zijn vaak vervaardigd uit houtsoorten zoals dennenhout. Deze branden vlugger maar hebben een lager rendement.

Kwaliteit

Sinds januari 2010 is de Europese Commissie bezig een nieuwe standaard in te voeren voor houtpellets daar vooral DIN+ fraudegevoelig bleek te zijn en in mindere mate DIN 51731 en de Önorm die uit de vorige eeuw stammen en niet meer up to date zijn. De nieuwe norm is EN+ welke verdeeld is in 3 categorieën te noemen EN+ A1, EN+ A2 en EN+ B.

Vooral voor zagerijen die een eigen pers hebben zijn A1 en A2 interessant. In deze categorieën dient men exact aan te kunnen tonen waar de grondstof vandaan komt. Bij A1 en A2 dient de houtpellet uit echt schoon onbehandeld hout te bestaan. Kwaliteit A2 heeft in plaats van een maximaal chloorgehalte van <0,02% een grenswaarde van <0.03%. Categorie B is voor houtpelletfabrieken die op grote schaal grondstoffen inzamelen. Categorie B wil dus niet zeggen dat het een slechtere kwaliteit is. Enkel de exacte herkomst van de grondstoffen is moeilijk aan te tonen.

Voorts kan een fabriek ook nog NTA 8080 gecertificeerd zijn. Deze certificering dekt volledig de kwaliteit van de grondstoffen als ook het bewijs dat alles schoon, onbehandeld en uit gecontroleerde houtkap komt. NTA 8080 wordt streng gecontroleerd door onafhankelijk aangewezen laboratoria door middel van steekproeven bij desbetreffende fabrieken.

Zeer kwalitatieve pellets 100% Den “Pauls Pellets” My way pellets

Afgehaald

  • My Way pellets : 3,95 euro/zak van 15kg afgehaald
  • Bio Baltic Pellets : 3,50 euro/zak van 15kg afgehaald

Geleverd

  • My Way pellets: 4,05 euro/zak van 15kg vanaf een pallet(70 zakken)  : 283,50 euro
  • Bio Baltic Pellets: 3.70 euro/zak vanaf een pallet (70 zakken): 259.50 euro

Statiegeld pallet : 5,00 euro

Bestel nu uw pellets online.

Vragen of meer info nodig? Neem gerust contact met ons op!

0484 984 664 of silviavaneecke7@gmail.com